Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Galeria filmowa

Galeria filmowa

1.V Powiatowy Przegl?d Poezji Mówionej i ?piewanej
12.02.2010 r.
2.Studniówka cz.4
Film z Balu Studniówkowego
3.Studniówka 2010
09.01.2010 r.
4.Brooklyn Bounce
CK w ??cznej instruktor Aleksandra Murat
5.Speed Dance CK ??czna
Instruktor Sylwia Obsza?ska Cur
6.Solo Speed Dance i scena kabaretowa
Scena kabaretowa w wykonaniu Krzysztofa Kozaczuka i Micha?a Bancerza
7.Solo Speed Dance
Wyst?p poza konkursem solistki z grupy Speed Dance CK ??czna
8.III Konfrontacje Taneczne - Fantazja
Centrum Kultury w ??cznej- opiekun Aleksandra Murat
9.III Konfrontacje Taneczne - Aplauz
Grupa taneczna Aplauz
10."Calineczki" oraz "Fantazja"
III Powiatowe Konfrontacje Taneczne Milejów,28 kwietnia 2009 r.
11.III Powiatowe Konfrontacje Taneczne - "Zespó? Ta?ca Egipskiego" oraz "Brooklyn
Milejów,28 kwietnia 2009 r.
12.III Konfrontacje Taneczne - Grupa "B 3 "
Milejów, 28 kwietnia 2009 r.
13.Po?egnanie maturzystów
24 kwietnia 2009 r.
14."Chelsea Flower Show"
Film z Konferencji"Kszta?tujemy to?samo?? krajobrazu"
15.Bal studniówkowy
12.01.2008 r.
16.Bo?e Narodzenie 2007
21.XII.2007 r.
17.Wigilia klasy III"K"
20.12.2007 r.
18.Szlakiem Adama Mickiewicza w Wilnie
Film prezentuje miejsca zwi?zane z pobytem Adama Mickiewicza w Wilnie
19.Przyroda to dobro wspólne
Warsztaty folmowo-fotograficzne w ramach projektu "Przyroda to dobro wspólne"
20.Podsumowanie projektu EFS "Nasza Szko?a"
Film prezentuje podsumowanie projektu "Nasza Szko?a" finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
21.V Targi Edukacyjne
Film przedstawia cz??? artystyczn? przygotowan? na V Targi Edukacyjne w ??cznej.Wielko?? pliku 61 MB
22.Misterium M?ki Pa?skiej
Inscenizacja zaprezentowana w dniu 19.03.2008 r.
23.Spotkanie Szkolnych Klubów Europejskich
Spotkanie odby?o si? w pa?dzierniku 2007 r z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego.
24.VII Bieg Bolivara
W zorganizowanym 5 X 2007 roku uczestniczy?o 214 osób z terenu Powiatu ??czy?skiego.
25.?lubowanie klas pierwszych
?lubowanie odby?o si? 3 pa?dziernika 2007 r.
26.Koncert w Ambasadzie
Film prezentuje fragmenty koncertu w Warszawie w którym uczestniczyli?my na zaproszenie Ambasady Wenezueli.
27.Warsztaty psychologiczne
W ramach projektu "Przyspieszenie edukacyjne" przeprowadzono w naszej szkole warsztaty psychologiczne.
28.Wyst?p zespo?u Clinale w Grodzisku
Film prezentuje wyst?p zespo?u ta?ca dawnego w Grodzisku Wólka Bielecka.

Brak uprawnien !

Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees