Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej

Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej

Projekt "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej"Projekt jest dofinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie realizuje projekt "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej". Od maja 2007 r. do marca 2008 r. zostały zaplanowane różnorodne działania, które służą nie tylko wyrównywaniu deficytów jednostek dysfunkcyjnych, ale także osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów w pracy każdego ucznia.

Projekt zakłada realizację warsztatów psychologicznych, tanecznych oraz fotograficzno-filmowych. Ponadto młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w wycieczkach do Kozłówki i Zamościa. Lekcje muzealne, zwiedzanie zabytków kultury, sprawdzanie wiedzy i umiejętności w różnych konkursach sprzyjają wyrównaniu szans edukacyjnych. Pragniemy zaangażować uczniów w proces odkrycia i promowania istniejących zasobów kulturowych i przyrodniczych z pobliskiej okolicy szkoły jak: pamiątki historyczne, zabytki, przyroda oraz ciekawe miejsca warte pokazania odwiedzającym nas gosciom. Koordynatorem działań z ramienia szkoły jest p. Anna Wójcik.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Związkiem Gmin Lubelszczyzny oraz Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie.
W działaniach projektowych uczestniczy 120 szkół wiejskich: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.


W ramach realizacji projektu unijnego "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej" uczniowie technikum wzięli udział w konkursie "Skarby Bursztynowego Szlaku". Samodzielnie odszukali ciekawostki z terenu naszej gminy oraz przygotowali prezentację multimedialną, która przedstawia piękno naszej "Małej Ojczyzny".


 • Prezentacja  Warsztaty psychologiczne

  Budowanie poczucia własnej wartości.  W ramach projektu Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej realizowanego przez Fundację "Godne Życie", finansowanego ze Środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach SPO RZL uczniowie klasy I i II Technikum Informatycznego w Zespole Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach psychoedukacyjnych pt. "Budowanie poczucia własnej wartości" prowadzonych przez panią mgr Agnieszkę Walczak.
  Warsztaty były dla młodzieży okazją do refleksji nad kształtowaniem się poczucia własnej wartości, jego roli w życiu każdego człowieka, w osiaganiu celów i życiowej satysfakcji, a także szans na uzmysłowienie sobie, w jaki sposób wzmacniać poczucie własnej wartości poprzez pozytywne myslenie,akceptację siebie i samoświadomość.
  Uczniowie mieli również okazję rozpoznać własne możliwości percepcyjne - preferencje uczenia się oraz zapoznać się z najdogodniejszymi dla siebie sposobami uczenia się, jak również ogólnymi prawidłowoœciami tego procesu i warunkami dobrego zapamiętywania, co pozwoli im na lepsze wykorzystanie własnych możliwości w procesie edukacyjnym. Młodzież przyswoiła sobie niektóre mnemotechnikami uczenia się np. "mapy umysłowe" ułatwiające efektywną organizację i utrwalanie materiału dydaktycznego.
  W trakcie zajęć poprzez obejrzenie fragmentów filmu edukacyjnego pt. "Zarządzanie stresem" zapoznali się z rolą stresu jako czynnika umożliwiającego lub zakłócającego funkcjonowanie człowieka (w tym czynnika utrudniającego osiąganie celów, często zakłócającego proces uczenia i obniżającego samoocenę), jego objawami,przyczynami oraz sposobami jego zwalczania lub oswajania.
  Celem warsztatów było wzmocnienie poczucia własnej wartości młodzieży, kształtowanie postaw twórczych wobec życia, wzmacnianie wiary we własne siły poprzez lepsze wykorzystywanie własnych możliwości, co przyczyni się do osiągania sukcesów szkolnych i życiowej satysfakcji.

  Zdjęcia z warsztatów znajdują się w GALERII


  Wycieczki  Wycieczka Śladami polskiej historii

  Czym byłby naród bez swoich wspaniałych rodów arystokratycznych? Przecież to właśnie przedstawiciele arystokracji przez stulecia w każdym kraju tworzyli historię, kulturę
  i sztukę, a jeśli nie potrafili sami jej kształtować to wspierali finansowo przeróżne przedsięwzięcia w historii, kolekcjonowali dzieła sztuki lub byli mecenasami dla wybitnych artystów. Polska niewątpliwie nigdy nie odbiegała od tych schematów. Wielkie rody Zamojskich, Czartoryskich, Potockich, Tarnowskich, Lubomirskich, Radziwiłłów i wielu innych pozostawiły dla potomnych wspaniałe pałace, ogrody, parki, ogromne kolekcje woluminów, starodruków, porcelany, obrazów etc. Podziwiając je, można łatwiej zrozumieć
  i poznać naszą przeszłość.
  Uczniowie Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 30 października 2007r. mieli okazję odbyć podróż w przeszłość opartą na dorobku wielkich arystokratów. 45 osobowa grupa młodzieży pojechała na 1 dniową wycieczkę do Kozłówki - muzeum Zamojskich, pierwszych Ordynatów w naszej historii. Ród ten założył Ordynację w Zamościu, a potem na dobrach kozłowieckich. Uczniowie zwiedzili pałac w Kozłówce, kaplicę, powozownię oraz muzeum socrealizmu nawiązujące do powojennej historii PRL. Czas wolny, przy wspaniałej aurze złotej polskiej jesieni, spędzili na długim spacerze po parku i ogrodach kozłowieckich podziwiając pawie i ptaszarnię z egzotycznymi ptakami.
  W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili muzeum martyrologii na Majdanku. W tym miejscu należy podkreślić, że Zamojscy w swoich dziejach otarli się o czasy II wojny Światowej i obozy koncentracyjne, jako że Aleksander Zamojski w maju 1941r. został aresztowany przez Gestapo, następnie przewieziony do obozu w Oświęcimiu a później do Dachau w Niemczech, gdzie przebywał niemalże do końca wojny. W związku z powyższym wizyta naszych uczniów na Majdanku stanowiła uzupełnienie informacji nawiązujących do okresu okupacji.
  Niezwykle istotny jest fakt, że wycieczka miała miejsce dwa dni przed 1 listopada Świętem Zmarłych, bo przecież Majdanek to międzynarodowy cmentarz ludzi wymordowanych przez hitlerowców. W tym miejsce w dniu 3 listopada 1943r. Niemcy rozstrzelali 18 tysięcy Żydów i w związku z tym co roku Majdanek jest odwiedzany w tych dniach przez mieszkańców Izraela, którzy przyjeżdżają tu by czcić pamięć swoich przodków. Nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć liczne wycieczki Izraelczyków goszczących w tym dniu na Majdanku. Piękne stroje, mundury, flagi, nastrojowa muzyka, kwiaty, znicze to wszystko dodawało powagi i piękna temu miejscu.
  Dzieląc umiejętnie historię na to co pięknego pozostawili nam wielcy przodkowie, i to co należy z szacunkiem zachować w pamięci o ludziach, którzy zginęli,byśmy mogli żyć w pokoju, i to że możemy stać obok ludzi innej narodowości i innego wyznania winno uczyć nas wszystkich pokory i tolerancji. Mamy więc nadzieję, że ta wycieczka jest krokiem ku takim właśnie postawom.


  Wycieczka Zamość perła polskiego renesansu

  Dnia 30 stycznia 2008r. 50 uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczyło w wycieczce Zamość perła polskiego renesansu, która została sfinansowana w ramach projektu Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej. Młodzież najpierw podziwiała walory przyrodnicze Roztocza, tj. szumy na Tanwi oraz okazy fauny i flory Roztoczańskiego Parku Krajoznawczego, a następnie zabytki Zamościa - miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  Zamość to miasto o bogatej historii. Akt lokacyjny nosi datę 10 kwietnia 1580r. Jan Zamoyski chciał, by miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym, religijnym i naukowym. Do realizacji tego projektu hetman zaangażował włoskiego architekta Bernarda Morando. Szachownicowy układ ulic, centralnie usytuowany rynek i bastionowe fortyfikacje to najbardziej charakterystyczne elementy koncepcji urbanistycznej miasta. By przyspieszyć rozwój miasta, fundator wydał przywileje lokacyjne dla Ormian, Żydów Sefardyjskich
  i Greków. O tych wszystkich ciekawostkach opowiadały przewodniczki, które zaprezentowały uczniom zbiory Muzeum Zamoyskich.
  Po obiedzie w restauracji Renesans młodzież podziwiała architektoniczne zabytki Zamoscia m.in.: Ratusz, kamieniczki i Rynek Wielki, pałac Zamoyskich, Akademię Zamojską, Arsenał i Katedrę pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła oraz mury i wnętrze nadszańca. Kolejnym punktem wycieczki był wodny relaks. W krytej pływalni na basenie i 65-metrowej zjeżdżalni czas upłynął wyjątkowo szybko i przyjemnie.
  Wycieczka stworzyła uczniom możliwość poznania historii Zamościa, podziwiania niezwykłych okazów przyrody oraz wykorzystania zdobytych informacji w konkursie historycznym Poznaj swoje korzenie.

  Zdjęcia z wycieczki znajdują sie w GALERII

 • Copyright 2007 (C) by Crees
  Design created by Crees