Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Historia

Historia

HISTORIA DE LA ESCUELA - Una versión en español

Zespół Szkół został utworzony 1 września 2000 roku na bazie dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, mającego długoletnie tradycje kształcenia i wychowania. Początki działalności szkoły sięgają wczesnych lat 40-tych. Tajne nauczanie na szczeblu szkoły średniej i wyższej zorganizowała miejscowa inteligencja. Koordynatorem tych działań była Tajna Organizacja Nauczycielska, organizatorem nauczania w ośrodku Jaszczów - Milejów została Natalia Nekraszowa.Jedna z pierwszych grup tajnego nauczania została utworzona w październiku 1942 roku i liczyła sześciu słuchaczy.Wśród wspomnianych pierwszych słuchaczy był również Pan prof.Walery Pisarek .


Na zdjęciu ze zbiorów prywatnych p.Profesora w dolnym rzędzie, pierwszy z prawej, siedzący na kamieniu.


Z biegiem czasu, mimo konieczności utrzymania tajności liczba uczniów rosła. Z chwilą odzyskania niepodległości wszyscy uczestnicy tajnych kompletów stali się uczniami organizowanej od podstaw, pierwszej w dziejach tej miejscowości, szkoły średniej. Pierwsza matura odbyła się w roku szkolnym 1946/47.
Z biegiem czasu szkoła prężnie się rozwijała,zaś wiodącym kierunkiem kształcenia było Liceum Ogólnokształcące.Grono Pedagogiczne 1965 r.


Przez ten okres szkoła stopniowo rozwijała swoją bazę lokalową, w roku 1971 znalazła swoją siedzibę w obecnym, przestronnym budynku, który z dnia na dzień korzystnie zmienia swoje oblicze. 14 października 1971 roku nadano szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej.


Ufundowanie sztandaru szkole


W latach osiemdziesiątych nastąpił wzrost liczby uczniów. W roku 1989 utworzono drugą równoległą klasę, a rok później trzecią.Zjazd absolwentów rocznik 1945-1955 z 1987 zorganizowany z inicjatywy H.Kłody i T.Gańskiego - popularnie określany jako zjazd "Dinozaurów".Zdjęcie z albumu p.B.Borkowskiej-Kłody


Od roku 1967 stanowiska dyrektora obejmowali kolejno:
- pan Zygmunt Ożóg 1967-1972
- pani Józefa Roczon IV 1972- VIII 1972
- pan Dariusz Rubaj 1972-1975
- pan Kazimierz Matys 1975-1977
- pan Stefan Kozieł 1977-1991
- pani Wacława Lisowska 1991-1997
- pani Irena Wasil 1997-2007 funkcję zastępcy dyrektora pełniła w tym czasie pani Krystyna Matuszkiewicz

Od września 2007 roku funkcję dyrektora sprawuje pan Dariusz Szafranek.


Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees