Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnie albumy

Platforma edukacyjna

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Historia

Historia

HISTORIA DE LA ESCUELA - Una versión en español

Zespół Szkół został utworzony 1 września 2000 roku na bazie dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, mającego długoletnie tradycje kształcenia i wychowania. Początki działalności szkoły sięgają wczesnych lat 40-tych. Tajne nauczanie na szczeblu szkoły średniej i wyższej zorganizowała miejscowa inteligencja. Koordynatorem tych działań była Tajna Organizacja Nauczycielska, organizatorem nauczania w ośrodku Jaszczów - Milejów została Natalia Nekraszowa.Jedna z pierwszych grup tajnego nauczania została utworzona w październiku 1942 roku i liczyła sześciu słuchaczy.Wśród wspomnianych pierwszych słuchaczy był również Pan prof.Walery Pisarek .


Na zdjęciu ze zbiorów prywatnych p.Profesora w dolnym rzędzie, pierwszy z prawej, siedzący na kamieniu.


Z biegiem czasu, mimo konieczności utrzymania tajności liczba uczniów rosła. Z chwilą odzyskania niepodległości wszyscy uczestnicy tajnych kompletów stali się uczniami organizowanej od podstaw, pierwszej w dziejach tej miejscowości, szkoły średniej. Pierwsza matura odbyła się w roku szkolnym 1946/47.
Z biegiem czasu szkoła prężnie się rozwijała,zaś wiodącym kierunkiem kształcenia było Liceum Ogólnokształcące.Grono Pedagogiczne 1965 r.


Przez ten okres szkoła stopniowo rozwijała swoją bazę lokalową, w roku 1971 znalazła swoją siedzibę w obecnym, przestronnym budynku, który z dnia na dzień korzystnie zmienia swoje oblicze. 14 października 1971 roku nadano szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej.


Ufundowanie sztandaru szkole


W latach osiemdziesiątych nastąpił wzrost liczby uczniów. W roku 1989 utworzono drugą równoległą klasę, a rok później trzecią.Zjazd absolwentów rocznik 1945-1955 z 1987 zorganizowany z inicjatywy H.Kłody i T.Gańskiego - popularnie określany jako zjazd "Dinozaurów".Zdjęcie z albumu p.B.Borkowskiej-Kłody


Od roku 1967 stanowiska dyrektora obejmowali kolejno:
- pan Zygmunt Ożóg 1967-1972
- pani Józefa Roczon IV 1972- VIII 1972
- pan Dariusz Rubaj 1972-1975
- pan Kazimierz Matys 1975-1977
- pan Stefan Kozieł 1977-1991
- pani Wacława Lisowska 1991-1997
- pani Irena Wasil 1997-2007 funkcję zastępcy dyrektora pełniła w tym czasie pani Krystyna Matuszkiewicz

Od września 2007 roku funkcję dyrektora sprawuje pan Dariusz Szafranek.


Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees