Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnie albumy

Platforma edukacyjna

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - O nas

O nas
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara jest jedną z dwóch szkół w naszej miejscowości.Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Kształcimy uczniów i słuchaczy na poziomie ponadgimnazjalnym i zaocznym, przygotowując absolwentów do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach. Jesteśmy szkołą, która kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych.W bieżącym roku szkolnym realizując projekty unijne zakupiliśmy nowoczesne laboratorium fonetyczne do nauki języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.Jednym z priorytetów kształcenia w naszej szkole jest szeroko rozumiane kształcenie informatyczne w zawodach technik informatyk, technik prac biurowych oraz technik rachunkowości w 3 nowoczesnych pracowniach informatycznych oraz centrum multimedialnym.Stawiamy również na przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa Polski w strukturach zjednoczonej Europy. W szkole działa Klub Europejski, uczniowie poszerzają swoją wiedzę o tradycji europejskiej oraz dniu dzisiejszym zjednoczonych państw.W ostatnim czasie zorganizowany został w szkole "Tydzień Edukacji Globalnej".W październiku i listopadzie 2008 gościliśmy delegacje zagraniczne z Mołdawii,Ukrainyoraz RosjiPodczas Święta szkoły 13 października 2008 roku gościliśmy Ambasadora Republiki Panamy oraz przedstawiciela Ambasady WenezueliMłodzież prezentuje osiągnięcia zespołów wokalnych, odbywają się spotkania z naukowcami, prezentowane są inscenizacje arcydzieł literatury.Występom młodzieży towarzyszą wystawy i konkursy twórczości.Nasi uczniowie są laureatami konkursów plastycznych,organizujemy Powiatowe Spotkania z Poezją Wielojęzycznąoraz koncerty zespołów muzycznych w których występują również nasi uczniowie.W szkole został utworzony zespół tańca nowoczesnego B2,który jest laureatem Powiatowego Przeglądu Zespołów TanecznychSzkoła ma duże osiągnięcia sportowe. Dysponujemy funkcjonalną salą gimnastyczną, w której ćwiczą nasi sportowcy.Od 7 lat szkoła organizuje "Bieg Bolivara" w którym uczestniczą dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego.Uczniowie Naszej szkoły zajmują znaczące miejsca w turniejach tenisa stołowego.Jako jedna z nielicznych szkół w okolicy posiadamy boisko do plażowej piłki siatkowej, gdzie organizujemy turnieje międzyszkolne.Boisko zostało w dużej mierze wykonane dzięki zaangażowaniu młodzieży oraz Rady Rodziców.Prężnie działa Samorząd Uczniowski, będący reprezentacją młodzieży i mający istotny wpływ na organizowanie szkolnego życia uczniów i działalności pozalekcyjnej. Jedną z form działalności Samorządu szkolnego jest organizowanie dyskotek.Należy także zaznaczyć wielką rolę w bieżącym funkcjonowaniu szkoły Rady Rodziców, która wspomaga nas we wszelkich działaniach organizując imprezy, wycieczki dla młodzieży, partycypując w remontach, które mają uczynić pobyt w naszej szkole jeszcze bardziej przyjazną uczniowi.Jedną z większych imprez organizowanych przez Radę Rodziców jest bal studniówkowy.Szkoła zabiega również o środki pozabudżetowe z funduszy unijnych w bieżącym roku pozyskaliśmy ponad 180.000 zł.pozwala to na realizację dodatkowych wyjazdów i zajęć pozalekcyjnych np.wyjazd do Zakopanego i na Słowację w ramach projektu "Nasza szkoła"Realizując projekt"Informatyk to brzmi dumnie" zrealizowaliśmy wyjazd na Targi Komputerowe do Krakowa.Serdecznie zapraszamy młodych przyjaciół, absolwentów i sojuszników szkoły do odwiedzenia naszej placówki i zapoznania się z jej tradycją, dniem dzisiejszym i zamierzeniami na przyszłość.


Część informacji o nas znajdą również Państwo na wcześniejszej witrynie naszej szkoły.Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees