Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Wyjazd do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wyjazd do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

W dniu 12 listopada grupa uczniów z naszej szko?y wraz z opiekunem wyjecha?a do Warszawy na zaj?cia laboratoryjne z fizyki w ramach projektu ARCHIMEDES. Zaj?cia laboratoryjne z fizyki odby?y si? w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. Poni?ej w za??czniku znajduj? si? fotorelacja z zaj??.
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees