Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Projekt KLANZA

Projekt KLANZA

Projekt "INFORMATYK TO BRZMI DUMNIE..." -program działań edukacyjno-wychowawczych promujšcych wszechstronny rozwój.

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie pod okiem byłej już pani dyrektor Ireny Wasil oraz obecnego pana dyrektora Dariusza Szafranka opracowali i wdrożyli do realizacji od 17.04. 2007 r. projekt " Informatyk to brzmi dumnie..", którego nadrzędnym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły wiejskiej, oddalonej od ośrodków kulturalnych, w stosunku do możliwości, jakie posiadają dzieci ze środowisk miejskich, które mają szeroki dostęp do różnych atrakcyjnych zajęć i ośrodków kultury.
Koordynatorem projektu była pani Mariola Zielonka. Nauczyciele Zespół Szkół w Milejowie wyrazili zgodę na wykonywanie zadań związanych z realizacji zadań projektu. Podjęli się prowadzenia pozalekcyjnych kół uwzględniających różnorodne zainteresowania uczniów technikum naszej szkoły.
Dzięki temu stworzyliśmy atrakcyjne, pobudzające aspiracje współczesnych uczniów zajęcia.Młodzież uczestnicząca w projekcie została skupiona wokół 6 kół zainteresowań: matematycznego,fizycznego,informatycznego, multimedialnego, tanecznego i fotografii.
W zajęciach uczestniczyło 35 % uczniów technikum. Mieli oni szansę wyrównywać swoją wiedzę i umiejętności,rozwijać się społecznie i wyciszać emocjonalnie. Z wielką ochotą uczniowie uczestniczyli w zajęciach, na których frekwencja osiągała średnio 95%. Z uczestnictwa młodzieży byli zadowoleni również rodzice.
Koło matematyczne prowadzone było przez panią Kingę Suprowicz i skupiało 12 osób. Prowadzone zajęcia
przygotowywały uczniów do poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu materiału programowego, ukazywały dedukcyjną konstrukcję matematyki oraz miejsce tej dyscypliny nauki we współczesnym świecie.
Koło fizyczne - zajęcia warsztatowe z 12 osobową grupą prowadziła Pani Teresa Zgolińska i pani Anna Czubacka. W ramach zajęć młodzież realizowała tematy poszerzające jej wiedzę z tego przedmiotu i przygotowywała się do matury w zakresie rozszerzonym.
Koło informatyczne ECDL umożliwiło uczniom realizować
przy pomocy mikrokomputera podstawowych zadań, takich jak:edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Instruktorem 30 - osobowej grupy była pani Alicja Ciepielewska-Kot.
Koło multimedialne - 8 uczniów pod kierunkiem Pani Marioli Zielonki nabyło kompetencje w zakresie: umiejętności rozwiązywania różnych problemów za pomocą komputera,wykorzystania multimedialnych nośników informacji,wykorzystywania komputerowego zestawu multimedialnego i jego oprogramowania, wykorzystania gotowych narzędzi edytora grafiki do opracowania potrzebnych dokumentów i prac konkursowych.
W ramach tych spotkań odbyły się warsztaty wyjazdowe do Księża Wielkiego na targi gier komputerowych. Podczas warsztatów wyjazdowych młodzież miała możliwość obejrzenia i przetestowania najnowszych gier komputerowych i konsolowych.
Koło taneczne prowadzone przez Panią Sylwię Obszańska -Cur skupiało 18 osób. Taniec nowoczesny w chwili obecnej jest jedną z ciekawszych form aktywności
ruchowej, łącząc wysiłek fizyczny z atrakcyjności pokazów końcowych. Uczniowie tworzący w ramach projektu "Informatyk to brzmi dumnie.." koło tańca nowoczesnego prezentują swoje umiejętności i nabierając wiary we własne możliwości. Wyrażają swoje pozytywne emocje poprzez piękno tańca.
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees