Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnie albumy

Platforma edukacyjna

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Projekt KLANZA

Projekt KLANZA

Projekt "INFORMATYK TO BRZMI DUMNIE..." -program działań edukacyjno-wychowawczych promujšcych wszechstronny rozwój.

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie pod okiem byłej już pani dyrektor Ireny Wasil oraz obecnego pana dyrektora Dariusza Szafranka opracowali i wdrożyli do realizacji od 17.04. 2007 r. projekt " Informatyk to brzmi dumnie..", którego nadrzędnym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły wiejskiej, oddalonej od ośrodków kulturalnych, w stosunku do możliwości, jakie posiadają dzieci ze środowisk miejskich, które mają szeroki dostęp do różnych atrakcyjnych zajęć i ośrodków kultury.
Koordynatorem projektu była pani Mariola Zielonka. Nauczyciele Zespół Szkół w Milejowie wyrazili zgodę na wykonywanie zadań związanych z realizacji zadań projektu. Podjęli się prowadzenia pozalekcyjnych kół uwzględniających różnorodne zainteresowania uczniów technikum naszej szkoły.
Dzięki temu stworzyliśmy atrakcyjne, pobudzające aspiracje współczesnych uczniów zajęcia.Młodzież uczestnicząca w projekcie została skupiona wokół 6 kół zainteresowań: matematycznego,fizycznego,informatycznego, multimedialnego, tanecznego i fotografii.
W zajęciach uczestniczyło 35 % uczniów technikum. Mieli oni szansę wyrównywać swoją wiedzę i umiejętności,rozwijać się społecznie i wyciszać emocjonalnie. Z wielką ochotą uczniowie uczestniczyli w zajęciach, na których frekwencja osiągała średnio 95%. Z uczestnictwa młodzieży byli zadowoleni również rodzice.
Koło matematyczne prowadzone było przez panią Kingę Suprowicz i skupiało 12 osób. Prowadzone zajęcia
przygotowywały uczniów do poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu materiału programowego, ukazywały dedukcyjną konstrukcję matematyki oraz miejsce tej dyscypliny nauki we współczesnym świecie.
Koło fizyczne - zajęcia warsztatowe z 12 osobową grupą prowadziła Pani Teresa Zgolińska i pani Anna Czubacka. W ramach zajęć młodzież realizowała tematy poszerzające jej wiedzę z tego przedmiotu i przygotowywała się do matury w zakresie rozszerzonym.
Koło informatyczne ECDL umożliwiło uczniom realizować
przy pomocy mikrokomputera podstawowych zadań, takich jak:edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Instruktorem 30 - osobowej grupy była pani Alicja Ciepielewska-Kot.
Koło multimedialne - 8 uczniów pod kierunkiem Pani Marioli Zielonki nabyło kompetencje w zakresie: umiejętności rozwiązywania różnych problemów za pomocą komputera,wykorzystania multimedialnych nośników informacji,wykorzystywania komputerowego zestawu multimedialnego i jego oprogramowania, wykorzystania gotowych narzędzi edytora grafiki do opracowania potrzebnych dokumentów i prac konkursowych.
W ramach tych spotkań odbyły się warsztaty wyjazdowe do Księża Wielkiego na targi gier komputerowych. Podczas warsztatów wyjazdowych młodzież miała możliwość obejrzenia i przetestowania najnowszych gier komputerowych i konsolowych.
Koło taneczne prowadzone przez Panią Sylwię Obszańska -Cur skupiało 18 osób. Taniec nowoczesny w chwili obecnej jest jedną z ciekawszych form aktywności
ruchowej, łącząc wysiłek fizyczny z atrakcyjności pokazów końcowych. Uczniowie tworzący w ramach projektu "Informatyk to brzmi dumnie.." koło tańca nowoczesnego prezentują swoje umiejętności i nabierając wiary we własne możliwości. Wyrażają swoje pozytywne emocje poprzez piękno tańca.
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees