Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnie albumy

Platforma edukacyjna

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Projekt Nasza Szkoła

Projekt Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczył w projekcie NASZA SZKOŁA. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Celem projektu było efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich województw Ściany Wschodniej.
Projekt był realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
W projekcie "NASZA SZKOŁA" brało udział 60 szkół z obszaru czterech województw Polski Wschodniej:
z województwa lubelskiego - 30 szkół,
z województwa podlaskiego -10 szkół,
z województwa podkarpackiego - 10 szkół,
z województwa świętokrzyskiego - 10 szkół.
Projekt zakładał wsparcie finansowe oraz kompleksowe doradztwo i warsztaty przy opracowywaniu i wdrażaniu programów rozwoju szkół, w tym:
zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych;
umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej;
współpracę szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.W ramach realizacji zadań projektowych opracowano Program rozwoju szkoły oraz analizę SWOT.
Koordynatorem programu była mgr Teresa Zgolińska.
Księgową mgr Marta Tomczak
Nad całością czuwali:
w roku szkolnym 2006/2007 dyrektor szkoły: mgr Irena Wasil
wicedyrektor: mgr Krystyna Matuszkiewicz
w roku szkolnym 2007/2008 dyrektor szkoły mgr inż. Dariusz Szafranek
wicedyrektor: mgr Renata Nowomińska


OBSZAR II: Projektu Nasza Szkoła
Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

W ramach obszaru II zrealizowano 3 programy edukacyjne, mające na celu umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności.
Zrealizowano 95 godzin zajęć warsztatowych. Brało udział 73 uczniów.
Realizujšcy zajęcia: Anna Wójcik, Alicja Ciepielewska-Kot, Wojciech Zgoliński
Zorganizowano warsztaty dziennikarskie, warsztaty konwersacyjne, kurs komputerowy.
W wyniku realizacji programów uczniowie:
nabyli podstawową wiedzę o Podhalu;
nabyli specjalistyczne umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językami obcymi;
zdobyli umiejętność zagospodarowania wolnego czasu poprzez zainteresowanie turystyką;
zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym w zakresie tworzenia gazetki szkolnej, publikacji na stronie internetowej, obsługi programu Corel Photo-Paint, Microsoft Publisher, Microsoft Word, CorelDraw, Gimp;
powstała monografia szkoły stworzona, napisana i zredagowana przez uczniów;
poszerzyli swoją wiedzę o historii szkoły i oświaty na terenie Gminy Milejów poprzez zbieranie informacji w postaci dokumentów, zdjęć i wspomnień;
nabyli umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi publicystycznych i radiowych;

nabyli umiejętności wydania gazetki szkolnej Nasz ambasador oraz gazetki klasowej;
nabyli umiejętności korzystania z aparatu cyfrowego, tabletu graficznego, skanera, drukarki;
nabyli umiejętności korzystania z programu graficznego w celu obróbki fotografii cyfrowej;
udoskonalili umiejętność przygotowania i prezentowania audycji w szkolnym radiowęźle;.
Zapoznali się z pracą w radio i telewizji.
W ramach realizacji tego obszaru wyposażono pracownię w program
Corel Classroom

wizyta w radio

OBSZAR III Projektu Nasza Szkoła
Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

W ramach obszaru III realizowano program Od Sofoklesa do Becketta i jeszcze dalej warsztaty teatralne
Zrealizowano 40 godzin, uczestniczyło 23 uczniów.
Program realizowała Anna Wójcik
W wyniku realizacji tego programu uczniowie:
przygotowali inscenizację z okazji uroczystości szkolnych i środowiskowych;
mieli możliwość wyjazdu do teatru w celu bezpośredniego kontaktu z profesjonalną sztuką;
poznali wartości tkwiące w literaturze i sztuce;
doskonalili umiejętności recytatorskie i sceniczne
brali udział w konkursie recytatorskim
uczestniczyli w spektaklach teatralnych w Warszawie (Pastorałka) i w Lublinie (Opowieści lasku wiedeńskiego)
zdjecie1
zdjecie2
zdjęcie3

Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees