Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Projekt Nasza Szkoła

Projekt Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczył w projekcie NASZA SZKOŁA. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Celem projektu było efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich województw Ściany Wschodniej.
Projekt był realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
W projekcie "NASZA SZKOŁA" brało udział 60 szkół z obszaru czterech województw Polski Wschodniej:
z województwa lubelskiego - 30 szkół,
z województwa podlaskiego -10 szkół,
z województwa podkarpackiego - 10 szkół,
z województwa świętokrzyskiego - 10 szkół.
Projekt zakładał wsparcie finansowe oraz kompleksowe doradztwo i warsztaty przy opracowywaniu i wdrażaniu programów rozwoju szkół, w tym:
zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych;
umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej;
współpracę szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.W ramach realizacji zadań projektowych opracowano Program rozwoju szkoły oraz analizę SWOT.
Koordynatorem programu była mgr Teresa Zgolińska.
Księgową mgr Marta Tomczak
Nad całością czuwali:
w roku szkolnym 2006/2007 dyrektor szkoły: mgr Irena Wasil
wicedyrektor: mgr Krystyna Matuszkiewicz
w roku szkolnym 2007/2008 dyrektor szkoły mgr inż. Dariusz Szafranek
wicedyrektor: mgr Renata Nowomińska


OBSZAR II: Projektu Nasza Szkoła
Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

W ramach obszaru II zrealizowano 3 programy edukacyjne, mające na celu umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności.
Zrealizowano 95 godzin zajęć warsztatowych. Brało udział 73 uczniów.
Realizujšcy zajęcia: Anna Wójcik, Alicja Ciepielewska-Kot, Wojciech Zgoliński
Zorganizowano warsztaty dziennikarskie, warsztaty konwersacyjne, kurs komputerowy.
W wyniku realizacji programów uczniowie:
nabyli podstawową wiedzę o Podhalu;
nabyli specjalistyczne umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językami obcymi;
zdobyli umiejętność zagospodarowania wolnego czasu poprzez zainteresowanie turystyką;
zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym w zakresie tworzenia gazetki szkolnej, publikacji na stronie internetowej, obsługi programu Corel Photo-Paint, Microsoft Publisher, Microsoft Word, CorelDraw, Gimp;
powstała monografia szkoły stworzona, napisana i zredagowana przez uczniów;
poszerzyli swoją wiedzę o historii szkoły i oświaty na terenie Gminy Milejów poprzez zbieranie informacji w postaci dokumentów, zdjęć i wspomnień;
nabyli umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi publicystycznych i radiowych;

nabyli umiejętności wydania gazetki szkolnej Nasz ambasador oraz gazetki klasowej;
nabyli umiejętności korzystania z aparatu cyfrowego, tabletu graficznego, skanera, drukarki;
nabyli umiejętności korzystania z programu graficznego w celu obróbki fotografii cyfrowej;
udoskonalili umiejętność przygotowania i prezentowania audycji w szkolnym radiowęźle;.
Zapoznali się z pracą w radio i telewizji.
W ramach realizacji tego obszaru wyposażono pracownię w program
Corel Classroom

wizyta w radio

OBSZAR III Projektu Nasza Szkoła
Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

W ramach obszaru III realizowano program Od Sofoklesa do Becketta i jeszcze dalej warsztaty teatralne
Zrealizowano 40 godzin, uczestniczyło 23 uczniów.
Program realizowała Anna Wójcik
W wyniku realizacji tego programu uczniowie:
przygotowali inscenizację z okazji uroczystości szkolnych i środowiskowych;
mieli możliwość wyjazdu do teatru w celu bezpośredniego kontaktu z profesjonalną sztuką;
poznali wartości tkwiące w literaturze i sztuce;
doskonalili umiejętności recytatorskie i sceniczne
brali udział w konkursie recytatorskim
uczestniczyli w spektaklach teatralnych w Warszawie (Pastorałka) i w Lublinie (Opowieści lasku wiedeńskiego)
zdjecie1
zdjecie2
zdjęcie3

Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees