Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Patron

Patron


Simon Bolivar
24.07.1783 r.-17.12.1830 r.

14 pa?dziernika 1971 roku nadano naszej szkole imi? Simona Bolivara, bohatera narodowego pa?stw Ameryki Po?udniowej.


75 LAT SZKO?YKalendarium ?ycia Simona Bolivara

24 lipca 1783 r. urodzi? si? w Caracas, w zamo?nej rodzinie kreolskiej


1802 r. o?eni? si? z Mari? Teres? Rodriques del Toro


1811 r. przy??czy? si? do Francisca de Mirandy, twórcy Republiki Wenezueli


1813 r. og?osi? dekret o wojnie na ?mier? i Republik? Wenezueli. Zosta? jej dyktatorem. Przyj?? tytu? El Libertador Wyzwoliciel


1815 r. pokonany i zmuszony do emigracji napisa? "List z Jamajki" - swój program polityczny


1817 r. powraca do Wenezueli


1819 r. kongres w Angosturze (dzi? Ciudad Bolivar) og?oszenie III Republiki Wenezueli i Wielkiej Kolumbii


07 sierpnia 1819 r. bitwa pod Boyaca


24 czerwca 1821 r. wkracza do Wenezueli, zwyci??a lojalistów w decyduj?cej bitwie pod Carabobo


24 maja 1822 r. bitwa pod Pichiucha


1824 r. Bolivar zwyci??y? Hiszpanów pod Junin (6VIII), a Sucre pod Ayacucho (9XII) zaj?cie Peru i koniec wojny


1825 r. kongres w Panamie - nieudana próba stworzenia konfederacji wyzwolonych krajów


1826 r. zosta? prezydentem Boliwii i autorem jej konstytucji


1828 r. rozpad wielkiej Kolumbii


17 grudnia 1830 r. o godzinie 13.03 zmar? w Santa Marta na kolumbijskim wybrze?u Morza Karaibskiego

Wersja hiszpa?ska


Spotkanie z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego podczas ?wi?ta Szko?y 15.12.2007 r.
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees