Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Dodany: 2010-12-22 20:52:59 Konkurs matematyczny z "Archimedesa" Kategoria: Wa?ne ;
W dniu 17.12.2010 w naszej szkole odby? si? konkurs matematyczny zorganizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w ramach projektu „Archimedes”. Patronat Honorowy nad Konkursem obj??a Pani Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej.
Konkurs sk?ada? si? z 20 pyta? testowych jednokrotnego wyboru. Cz??? druga konkursu zorganizowana b?dzie w WAT w Warszawie w marcu przysz?ego roku. B?dzie sk?ada?a si? z dwóch cz??ci i zawiera?a zadania testowe wielokrotnego wyboru jak równie? zadania otwarte. Bardzo istotna jest równie? informacja o nagrodach. Mo?na b?dzie wygra? roczne stypendium na WAT, laptopa, kalkulatory i inne nagrody.W etapie szkolnym konkursu uczestniczy?o 10 uczniów uczestnicz?cych w projekcie "Archimedes".
Zwyci?zc?, a zarazem uczestnikiem drugiego etapu w Warszawie zosta?a uczennica klasy III LO Izabela Matejanka.
KOMENTARZE:

Żeby przegladać komentarze musisz mieć range conajmniej ucznia. Przepraszamy.
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.049297