Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnie albumy

Platforma edukacyjna

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Serdecznie witamy !   Idz do strony: <<123  ...  565758>>Archiwum
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że 10 i 12 czerwca są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.
Dodał: mgaj   2020-06-09 11:11:26     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Matura 2020
Drodzy Maturzyści,
Przystępujecie do pierwszego egzaminu maturalnego, z języka polskiego.
Wszystko w szkole zostało już przygotowane i sala jest gotowa do przyjęcia Was.
Pamiętajcie o maseczkach i rękawiczkach ochronnych. Mamy duży zapas, więc jeżeli ktoś z Was zapomni, niech nie martwi się.
Prosimy Was, aby nie gromadzić się przed szkołą i w szkole w dużych skupiskach ale zachować odpowiedni dystans.
Tradycyjnie życzymy Wam przysłowiowego "połamania piór"!
Ufamy, że poradzicie sobie z zadaniami egzaminacyjnymi. 😊
Prosimy stres pozostawić w domu... 😊Dodał: mgaj   2020-06-07 22:19:30     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Harmonogram egzaminów maturalnych
Harmonogram egzaminów maturalnych 2020 r.


8 czerwca 2020 r. 9.00 język polski P

8 czerwca 2020 r.14.00 język polski R

9 czerwca 2020 r. 9.00 matematyka P

10 czerwca 2020 r. 9.00 język angielski P

10 czerwca 2020 r. 14.00 język angielski R

16 czerwca 2020 r. 9.00 biologia R

17 czerwca 2020 r. 9.00 chemia R

18 czerwca 2020 r. 9.00 język niemiecki P

19 czerwca 2020 r. 9.00 geografia R

24 czerwca 2020 r. 9.00 fizyka R

Prosimy o przybycie na egzamin co najmniej na 45 minut przed rozpoczęciem! Prosimy o zabranie ze sobą środków ochrony – maseczki, rękawice ochronne a także małą butelkę wody oraz własne przybory!Dodał: mgaj   2020-06-04 20:16:42     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Drogi Maturzysto, przeczytaj!
EGZAMIN MATURALNY 2020 - WYTYCZNE GIS, CKE i MEN

• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły)!

• Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

• Rodzic / prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

• Na terenie szkoły mogą w czasie egzaminu przebywać wyłącznie zdający, członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, inni pracownicy szkoły, pracownicy odpowiednich służb, jeżeli wystąpi taka konieczność. Niedozwolone jest przebywanie osób innych niż wyżej wymienione.

• Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych itd.

• Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itp.

• Rezerwowe przybory piśmiennicze, kalkulatory proste będą zdezynfekowane przed użyciem przez zdającego.

• Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających!

• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę wody.

• Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz maja zakryte usta i nos!

• Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

• Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

• Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

• Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: - podchodzi do niego nauczyciel, - wychodzi do toalety, - kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

• Przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

• Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu.

• Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Rzeczy osobiste należy zostawić zapakowane w foliowe worki.

• Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, powinien zawiadomić o tym szkołę.

PROSIMY O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA!
Dodał: mgaj   2020-06-04 20:01:25     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Konsultacje dla uczniów
Od 1 czerwca w naszej szkole trwają konsultacje dla uczniów wszystkich klas.
Harmonogram został przesłany w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym.
Zapraszamy chętnych uczniów do skorzystania z pomocy swoich nauczycieli w formie konsultacji w szkole.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa (obowiązują maseczki, rękawiczki, odpowiedni dystans, dezynfekcja).
Zapraszamy!


Dodał: mgaj   2020-06-02 17:02:15     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wirtualne Targi Edukacyjne
Drodzy Maturzyści,

Zapraszamy Was na Wirtualne Targi Edukacyjne. Szczegóły znajdziecie na stronie: www.wirtualnetargiedukacyjne.pl

Zapraszamy!


Dodał: mgaj   2020-06-02 17:00:06     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wytyczne GIS, MEN i CKE przed egzaminem maturalnymDodał: mgaj   2020-06-02 16:56:50     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Konsultacje dla maturzystów
Drodzy maturzyści,

Trwają konsultacje przed egzaminem maturalnym.
Zapraszamy Was, skorzystajcie z możliwości spotkania w szkole.
Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
Prosimy o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa!
Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory brali w nich udział.

Powodzenia na maturze!


Dodał: mgaj   2020-06-02 16:53:23     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Harmonogram rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.
Dodał: mgaj   2020-06-02 16:49:26     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Regulacje prawne dotyczące egzaminów zewnętrznych
Jak będą wyglądały procedury? Jakie są terminy egzaminów? Jakie zaplanowano czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku? Nowe regulacje prawne ➡️ https://bit.ly/36cDWKh #egzamin #matura2020 #egzaminosmoklasisty Kancelaria Premiera


Dodał: mgaj   2020-06-02 16:41:38     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...100. rocznica urodzin Karola Wojtyły
100. rocznica urodzin Karola Wojtyły.
Jan Paweł II do młodzieży: "Pozwólcie Mu się odnaleźć. Nieraz człowiek, młody człowiek, bywa zagubiony w sobie samym, w otaczającym świecie, w całej sieci spraw ludzkich, które go oplątują. Pozwólcie się znaleźć Chrystusowi. Niech wie o was wszystko i niech was prowadzi. To prawda, że aby za Nim iść, podążać - trzeba równocześnie od siebie samego wymagać, ale takie jest prawo przyjaźni. "
Sięgajmy do słów Ojca Świętego, Jana Pawła II, które mogą być dla nas drogowskazem życia.
Ze względu na pandemię nie było dane nam świętować wspólnie rocznicy urodzin Jana Pawła II, ale nadrobimy to w najbliższej przyszłości.Dodał: mgaj   2020-06-02 16:39:32     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Słuchacze LOdD odebrali świadectwa ukończenia szkoły
12 maja słuchacze LOdD odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Obecna była delegacja, pozostali słuchacze odbierali świadectwa indywidualnie. Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!
Drodzy słuchacze, będzie Was bardzo brakowało!
Dziękujemy opiekunowi, Pani Teresie Zgolińskiej, za wsparcie naszych słuchaczy.
Zapraszamy wszystkich chętnych do rozpoczęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w roku szkolnym 2020/2021!
Dodał: mgaj   2020-05-27 20:00:13     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wsparcie uczniów w zdalnej nauce - tablety z darmowym dostępem do internetu
Tablety z 3-miesięczną transmisją danych trafiły w kwietniu do szkół prowadzonych przez powiat łęczyński, również do naszej szkoły. Zakup sprzętu został sfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dystrybucja spoczęła na starostwie powiatowym. Przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu w sytuacji zdalnego nauczania część uczniów otrzymała wsparcie w postaci tabletów oraz dostępu do internetu. Sprzęt otrzymaliśmy z rąk Pana Krzysztofa Niewiadomskiego, starosty łęczyńskiego.
Na początku maja Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie otrzymał kolejne wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Powiat wystąpił bowiem z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie grantów na zakup tabletów oraz uzyskanie dostępu do internetu. Sprzęt został przekazany naszym uczniom przez Pana Michała Pelczarskiego, wicestarostę łęczyńskiego.
Dziękujemy!

Dodał: mgaj   2020-05-27 19:46:36     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Ograniczenie funkcjonowania szkół do 7 czerwca! Konsultacje od 1 czerwca!
W związku z epidemią koronawirusa, od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone są zdalnie. 15 maja opublikowana została nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.
W uzasadnieniu podkreślono, że w Polsce nadal obowiązuje stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dlatego zdecydowano o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 7 czerwca 2020 r.
W uzasadnieniu zaznaczono, że od 18 maja do 7 czerwca w związku z prośbami rodziców oraz organizacji pozarządowych, umożliwiono dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami korzystanie z bezpośredniego wsparcia udzielanego przez nauczycieli specjalistów.
Z kolei od 1 czerwca z konsultacji z nauczycielami będą mogli skorzystać uczniowie naszej szkoły. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Rozporządzenie określa rozwiązania, które umożliwiają powrót do odbywania wybranych zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym przez uczniów klas III branżowych szkół I stopnia w miejscu. Do tego wymagana jest spełnienie określonych warunków bezpieczeństwa oraz zgoda ucznia, a w przypadku osób niepełnoletnich uczniów – zgoda rodzica lub opiekuna.
Ponadto od 25 maja uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Kształcenie zawodowe teoretyczne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, tak jak dotychczas, będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Dodał: mgaj   2020-05-27 19:20:16     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...   Idz do strony: <<123  ...  565758>>
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.092093