Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnie albumy

Platforma edukacyjna

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Serdecznie witamy !

   Idz do strony: <<123  ...  555657>>Archiwum
Wirtualne Targi Edukacyjne
Drodzy Maturzyści,

Zapraszamy Was na Wirtualne Targi Edukacyjne. Szczegóły znajdziecie na stronie: www.wirtualnetargiedukacyjne.pl

Zapraszamy!


Dodał: mgaj   2020-06-02 17:00:06     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wytyczne GIS, MEN i CKE przed egzaminem maturalnymDodał: mgaj   2020-06-02 16:56:50     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Konsultacje dla maturzystów
Drodzy maturzyści,

Trwają konsultacje przed egzaminem maturalnym.
Zapraszamy Was, skorzystajcie z możliwości spotkania w szkole.
Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
Prosimy o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa!
Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory brali w nich udział.

Powodzenia na maturze!


Dodał: mgaj   2020-06-02 16:53:23     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Harmonogram rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.
Dodał: mgaj   2020-06-02 16:49:26     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Regulacje prawne dotyczące egzaminów zewnętrznych
Jak będą wyglądały procedury? Jakie są terminy egzaminów? Jakie zaplanowano czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku? Nowe regulacje prawne ➡️ https://bit.ly/36cDWKh #egzamin #matura2020 #egzaminosmoklasisty Kancelaria Premiera


Dodał: mgaj   2020-06-02 16:41:38     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...100. rocznica urodzin Karola Wojtyły
100. rocznica urodzin Karola Wojtyły.
Jan Paweł II do młodzieży: "Pozwólcie Mu się odnaleźć. Nieraz człowiek, młody człowiek, bywa zagubiony w sobie samym, w otaczającym świecie, w całej sieci spraw ludzkich, które go oplątują. Pozwólcie się znaleźć Chrystusowi. Niech wie o was wszystko i niech was prowadzi. To prawda, że aby za Nim iść, podążać - trzeba równocześnie od siebie samego wymagać, ale takie jest prawo przyjaźni. "
Sięgajmy do słów Ojca Świętego, Jana Pawła II, które mogą być dla nas drogowskazem życia.
Ze względu na pandemię nie było dane nam świętować wspólnie rocznicy urodzin Jana Pawła II, ale nadrobimy to w najbliższej przyszłości.Dodał: mgaj   2020-06-02 16:39:32     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Słuchacze LOdD odebrali świadectwa ukończenia szkoły
12 maja słuchacze LOdD odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Obecna była delegacja, pozostali słuchacze odbierali świadectwa indywidualnie. Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!
Drodzy słuchacze, będzie Was bardzo brakowało!
Dziękujemy opiekunowi, Pani Teresie Zgolińskiej, za wsparcie naszych słuchaczy.
Zapraszamy wszystkich chętnych do rozpoczęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w roku szkolnym 2020/2021!
Dodał: mgaj   2020-05-27 20:00:13     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Wsparcie uczniów w zdalnej nauce - tablety z darmowym dostępem do internetu
Tablety z 3-miesięczną transmisją danych trafiły w kwietniu do szkół prowadzonych przez powiat łęczyński, również do naszej szkoły. Zakup sprzętu został sfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dystrybucja spoczęła na starostwie powiatowym. Przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu w sytuacji zdalnego nauczania część uczniów otrzymała wsparcie w postaci tabletów oraz dostępu do internetu. Sprzęt otrzymaliśmy z rąk Pana Krzysztofa Niewiadomskiego, starosty łęczyńskiego.
Na początku maja Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie otrzymał kolejne wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Powiat wystąpił bowiem z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie grantów na zakup tabletów oraz uzyskanie dostępu do internetu. Sprzęt został przekazany naszym uczniom przez Pana Michała Pelczarskiego, wicestarostę łęczyńskiego.
Dziękujemy!

Dodał: mgaj   2020-05-27 19:46:36     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Ograniczenie funkcjonowania szkół do 7 czerwca! Konsultacje od 1 czerwca!
W związku z epidemią koronawirusa, od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone są zdalnie. 15 maja opublikowana została nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.
W uzasadnieniu podkreślono, że w Polsce nadal obowiązuje stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dlatego zdecydowano o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 7 czerwca 2020 r.
W uzasadnieniu zaznaczono, że od 18 maja do 7 czerwca w związku z prośbami rodziców oraz organizacji pozarządowych, umożliwiono dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami korzystanie z bezpośredniego wsparcia udzielanego przez nauczycieli specjalistów.
Z kolei od 1 czerwca z konsultacji z nauczycielami będą mogli skorzystać uczniowie naszej szkoły. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Rozporządzenie określa rozwiązania, które umożliwiają powrót do odbywania wybranych zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym przez uczniów klas III branżowych szkół I stopnia w miejscu. Do tego wymagana jest spełnienie określonych warunków bezpieczeństwa oraz zgoda ucznia, a w przypadku osób niepełnoletnich uczniów – zgoda rodzica lub opiekuna.
Ponadto od 25 maja uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Kształcenie zawodowe teoretyczne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, tak jak dotychczas, będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Dodał: mgaj   2020-05-27 19:20:16     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Komunikat dyrektora szkoły
Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Uprzejmie informuję, że 6 maja lekcje odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć i nie jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Magdalena Gajowiak
p.o. dyrektora


Dodał: mgaj   2020-05-05 17:19:56     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Zakończenie roku szkolnego klas 3LO, 4T i 3LOdD
24 kwietnia br. uczniowie klas 3LO i 4T naszej szkoły oficjalnie zakończyli rok szkolny. Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się online. Do uczniów i nauczycieli swoje słowo skierował Pan Michał Pelczarski, Wicestarosta Łęczyński łącząc się z uczestnikami na platformie.
Uczniowie odebrali osobiście świadectwa 30 kwietnia według ustalonego harmonogramu i z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Pani Magdalena Gajowiak, p.o. dyrektora, wręczyła sześć świadectw z wyróżnieniem uczniom z najwyższą średnią wyników nauczania. Dyrekcja szkoły przekazała również listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów.
Wśród naszych abiturientów są stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Łęczyńskiego, laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych, m. in. Lider Wiedzy Ochrony Środowiska.
W uroczystym wręczeniu świadectw wzięli udział wychowawcy klas 3LO i 4T - Pani Agata Barbachowska i Pani Renata Nowomińska. Ich praca wychowawcza oraz nauczycieli przedmiotów przyczyniła się w dużym stopniu do wielu uczniowskich sukcesów.
Dziękujemy za życzenia Panu Krzysztofowi Niewiadomskiemu, Staroście Łęczyńskiemu, za obecność i słowo skierowane do nauczycieli i uczniów Panu Michałowi Pelczarskiemu, Wicestaroście Łęczyńskiemu, wszystkim wychowawcom, nauczycielom, rodzicom i uczniom klasy 3LO, 4T i słuchaczom LO dla Dorosłych za uczestnictwo w spotkaniu.
Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020r.
Życzymy powodzenia naszym abiturientom!

Dodał: mgaj   2020-05-04 11:24:53     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Do 24 maja kształcenie na odległość
Komunikat Kuratorium Oświaty w Lublinie: "Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej 24 kwietnia br. podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie przedłużenia ograniczenia – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"

Drodzy Uczniowie,
Prosimy o aktywniejszy udział w zajęciach zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć obowiązującym poszczególne oddziały klasowe.
Dodał: mgaj   2020-05-04 10:45:20     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...TVP - lekcje dla szkół ponadpodstawowych
Od 6 kwietnia br. na antenach TVP Kultura, TVP Sport, TVP Rozrywka i TVP HD rozpoczęła się emisja materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Lekcje można oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku. Emisja premierowa na antenach TVP Kultura i TVP HD w godzinach od 9.00 do 13:00. Powtórki tego samego dnia o 17:00 w TVP Sport i TVP Rozrywka.
Zachęcamy do oglądania.


Dodał: mgaj   2020-04-16 21:30:15     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Kontakt ze szkołą
Obecnie można dzwonić do szkoły jedynie pod numer 81 / 75 72 021.
Za utrudnienia przepraszamy.


Dodał: mgaj   2020-04-16 11:18:49     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...   Idz do strony: <<123  ...  555657>>
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.129594