Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Dodany: 2008-11-26 17:05:49 Uczestniczymy w projekcie EFS "Archimedes" Kategoria: Ważne ;
3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia
Tytuł projektu : „Archimedes”

Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji nauk matematyczno-przyrodniczych na poziomie szkół średnich, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, jak również dostarczenie wykwalifikowanych pracowników branży technicznej.

Projekt Archimedes skierowany do uczniów z liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników (uczniowie i instytucje) w szczególności z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Szkoły te są położone na terenie 4 województw: woj. warmińsko – mazurskie, woj. lubelskie, woj. podlaskie oraz powiatu łosickiego woj. mazowieckim. Wsparciem zostanie objęte 48 szkół zgłoszonych przez organy prowadzące. Działania obejmą uczniów utalentowanych oraz uczniów wykazujących zainteresowanie naukami matematyczno - przyrodniczymi.

Realizacja projektu pomoże większości uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jak również przyczyni się do osiągania lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych z matematyki, fizyki chemii, biologii. Lepsza znajomość w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych spowoduje wzrost wybieralności przedmiotów ścisłych na maturze i wzrost odsetka uczniów wybierających studia techniczne, a to pociągnie za sobą zmniejszenie deficytu specjalistów w zawodach inżynieryjnych i przyrodniczych. Różnorodność zajęć i metod pracy spowoduje rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno – przyrodniczych. Istotnym rezultatem będzie udział większej grupy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Wykorzystanie opracowanych ćwiczeń w dydaktyce poszczególnych przedmiotów wzmocni zainteresowanie naukami ścisłymi co pozwoli uczniom na poszukiwanie nowych pomysłów na życie oraz wyszukiwanie dla siebie szans na otwartym rynku pracy.

Projekt przewiduje:
- realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe matematyczno – przyrodnicze w 48 szkołach,
- szkolenia dla ponad 140 nauczycieli,
- ćwiczenia dydaktyczne - do nauczania biologii, fizyki i chemii wraz z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi,
- organizację dodatkowych zajęć (łącznie 225h/szkołę – II semestr kl. I 5h/tydzień).
- przygotowanie publikacji metodycznych oraz bezpłatne przekazywanie ich do szkół, bibliotek szkolnych i nauczycieli,
- organizację 18 obozów naukowych dla 360 uczniów,
- organizację kół naukowych (łącznie 720h/szkołę – kl. II 8h/tydzień),
- organizację wyjazdów szkół na zajęcia laboratoryjne na uczelnie

Ponadto uczniowie dzięki projektowi będą mogli zdobyć:
- wyższe osobiste i zawodowe aspiracje,
- wyższe wyniki na egzaminach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
- większa motywacja uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach matematyczno – przyrodniczych,
- lepsze umiejętności korzystania z technologii informacyjnych,
- wyższe umiejętności interpersonalne.

Projekt realizowany jest w okresie 15.08.2008 do 31.12.2012

Wartość projektu; 15 820 733,40 PLN

Głównym realizatorem projektu „Archimedes” jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, które posiada duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS o podobnej tematyce (np. w 2006-2008 realizowało projekt „Akademia Jutra” w ramach którego 52 szkoły realizowały własne programy rozwojowe).
Dlatego też główne biuro projektu znajduje się w siedzibie ACE w Augustowie, gdzie pracuje zespół zarządzający projektem na czele z kierownikiem projektu.

KOMENTARZE:

Żeby przegladać komentarze musisz mieć range conajmniej ucznia. Przepraszamy.
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.093941