Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network 9rules Network
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnie albumy

Platforma edukacyjna

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Dodany: 2008-11-26 17:05:49 Uczestniczymy w projekcie EFS "Archimedes" Kategoria: Ważne ;
3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia
Tytuł projektu : „Archimedes”

Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji nauk matematyczno-przyrodniczych na poziomie szkół średnich, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, jak również dostarczenie wykwalifikowanych pracowników branży technicznej.

Projekt Archimedes skierowany do uczniów z liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników (uczniowie i instytucje) w szczególności z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Szkoły te są położone na terenie 4 województw: woj. warmińsko – mazurskie, woj. lubelskie, woj. podlaskie oraz powiatu łosickiego woj. mazowieckim. Wsparciem zostanie objęte 48 szkół zgłoszonych przez organy prowadzące. Działania obejmą uczniów utalentowanych oraz uczniów wykazujących zainteresowanie naukami matematyczno - przyrodniczymi.

Realizacja projektu pomoże większości uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jak również przyczyni się do osiągania lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych z matematyki, fizyki chemii, biologii. Lepsza znajomość w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych spowoduje wzrost wybieralności przedmiotów ścisłych na maturze i wzrost odsetka uczniów wybierających studia techniczne, a to pociągnie za sobą zmniejszenie deficytu specjalistów w zawodach inżynieryjnych i przyrodniczych. Różnorodność zajęć i metod pracy spowoduje rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno – przyrodniczych. Istotnym rezultatem będzie udział większej grupy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Wykorzystanie opracowanych ćwiczeń w dydaktyce poszczególnych przedmiotów wzmocni zainteresowanie naukami ścisłymi co pozwoli uczniom na poszukiwanie nowych pomysłów na życie oraz wyszukiwanie dla siebie szans na otwartym rynku pracy.

Projekt przewiduje:
- realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe matematyczno – przyrodnicze w 48 szkołach,
- szkolenia dla ponad 140 nauczycieli,
- ćwiczenia dydaktyczne - do nauczania biologii, fizyki i chemii wraz z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi,
- organizację dodatkowych zajęć (łącznie 225h/szkołę – II semestr kl. I 5h/tydzień).
- przygotowanie publikacji metodycznych oraz bezpłatne przekazywanie ich do szkół, bibliotek szkolnych i nauczycieli,
- organizację 18 obozów naukowych dla 360 uczniów,
- organizację kół naukowych (łącznie 720h/szkołę – kl. II 8h/tydzień),
- organizację wyjazdów szkół na zajęcia laboratoryjne na uczelnie

Ponadto uczniowie dzięki projektowi będą mogli zdobyć:
- wyższe osobiste i zawodowe aspiracje,
- wyższe wyniki na egzaminach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
- większa motywacja uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach matematyczno – przyrodniczych,
- lepsze umiejętności korzystania z technologii informacyjnych,
- wyższe umiejętności interpersonalne.

Projekt realizowany jest w okresie 15.08.2008 do 31.12.2012

Wartość projektu; 15 820 733,40 PLN

Głównym realizatorem projektu „Archimedes” jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, które posiada duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS o podobnej tematyce (np. w 2006-2008 realizowało projekt „Akademia Jutra” w ramach którego 52 szkoły realizowały własne programy rozwojowe).
Dlatego też główne biuro projektu znajduje się w siedzibie ACE w Augustowie, gdzie pracuje zespół zarządzający projektem na czele z kierownikiem projektu.

KOMENTARZE:

Żeby przegladać komentarze musisz mieć range conajmniej ucznia. Przepraszamy.
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.059853