Panel logowania
      ZAREJESTRUJ SIĘ.     Odzyskaj hasło
Użytkownicy na stronie

Nawigacja

Nasi Partnerzy
Ostatnie albumy

Linki
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - Strona główna
Serdecznie witamy !
DEKLARACJA_DOSTĘPNOŚCIZako?czenie roku
Rekrutacja 2022
Numer rachunku rady rodziców
ikona facebookikona dziennik

   Idz do strony: 123  ...  636465>>Archiwum
EGZAMINY POPRAWKOWE 2022
Informujemy, że egzamin poprawkowy z języka polskiego odbędzie się 24 sierpnia 2022 roku o godzinie 9:00.
Informujemy, że egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 25 sierpnia 2022 roku o godzinie 9:00.
Życzymy powodzenia na egzaminie!


Dodał: AL   2022-08-10 11:42:56     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2022
INFORMUJEMY, ŻE EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ ODBĘDZIE SIĘ 23 SIERPNIA 2022 ROKU O GODZINIE 9:00.
PROSIMY O PRZYBYCIE MINIMUM 30 MINUT PRZED EGZAMINEM I ZABRANIE ZE SOBĄ NAKLEJEK EGZAMINACYJNYCH ORAZ DOPUDZCZONYCH PRZYBORÓW.
Życzymy powodzenia na egzaminie!


Dodał: AL   2022-08-10 11:36:56     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Projekt Czas na SCWEW
Od kwietnia 2022 r. w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.10 - wysoka jakość systemu oświaty, została zorganizowana kampania społeczna skierowana do społeczności lokalnej.
Dobrą okazją do szerszego wyjścia z ideą edukacji włączającej i być może pozyskaniem w przyszłości kolejnych partnerów do współpracy, stały się „Dni otwarte” organizowane w pilotażowych szkołach i przedszkolu. Członkowie SCWEW przygotowali w każdej placówce własne stoiska promocyjne z atrakcjami skierowane do dzieci i młodzież z Powiatu Łęczyńskiego oraz ich rodziców (zwłaszcza do absolwentów klas VIII zainteresowanych kontynuowaniem nauki w określonej szkole ponadpodstawowej). Skorzystać mogli również nauczycieli poszczególnych szkół oraz osoby zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą.
Dodał: mgajowia   2022-07-07 10:17:11     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
24 czerwca 2022 roku miało miejsce zakończenie roku szkolnego. Uroczystość poprzedziła Msza Święta sprawowana w Kościele Parafialnym w Milejowie, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W dalszej części, mającej już swój przebieg na sali gimnastycznej, wicestarosta powiatu łęczyńskiego Pan Michał Pelczarski odczytał list Starosty Powiatu skierowany do grona pedagogicznego oraz uczniów naszej szkoły.
Nie zabrakło również podsumowań całego roku pracy oraz pożegnań. Wręczono nagrody za wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły oraz wysoką frekwencję, a także udział uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych.
Mury szkoły opuścili także absolwenci dwóch klas Branżowej Szkoły I Stopnia oraz słuchacze IV semestru Szkoły Policealnej.
Uroczystość zwieńczyła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy III LOp oraz klasy II T pod kierunkiem Pani Renaty Nowomińskiej i Pani Wioletty Stradomskiej-Woźniak.

WSZYSTKIM ŻYCZYMY UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Dodał: AL   2022-06-27 18:58:16     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...POWIATOWY DZIEŃ REKRUTACJI DO WOJSKA
14 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbył się Powiatowy Dzień Rekrutacji do Wojska. W spotkaniu udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Podczas spotkania, przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie oraz Wojsk Obrony Terytorialnej przybliżyli specyfikę dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej. Ponadto młodzież zapoznała się ze sprzętem wojskowym i możliwościami służby w wojsku.


Dodał: AL   2022-06-21 19:47:55     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...INFORMACJA
Na terenie LO w Milejowie prowadzone są konsultacje przez pracowników zespołu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Podgłębokiem- SCWEW.
Celem konsultacji jest wsparcie nauczycieli w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych (w tym interwencyjnych), rodziców w zakresie pomocy pedagogiczno- psychologicznej i uczniów w zakresie pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów.
Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godz. 08.00- 12.00 ( również w okresie wakacji).
Przedstawiciele SCWEW w Podgłębokiem pracują, w zależności od bieżących potrzeb, realizując zadania projektu, w formie stacjonarnej lub zdalnej.
Możliwe jest również ustalenie innego terminu konsultacji po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Kontakt: Maria Radko- Ekspert ds. edukacji włączającej- tel. 792280883; radko.maria@wp.pl

Katarzyna Konopka Gęba
Koordynator ds. edukacji włączającej
LO w ZS Nr 2 im. Simona Bolivara w MilejowieDodał: mgajowia   2022-06-21 18:27:38     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH
Gratulujemy Ewelinie Szpot słuchaczce Liceum Ogólnokształcącego zdobycia wyróżnienia w kategorii plakat, w IX Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych, organizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Pileckiego, objętym Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy!


Dodał: AL   2022-06-06 16:42:33     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...II POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA
Zespół Szkół Nr 2 zapewnił liczne atrakcje dzieciom w dniu ich Święta. Pani Aneta Krawczyk - Sowa, Pani Iwona Dębała i Pani Agata Barbachowska wraz z młodzieżą w ramach II Powiatowego Dnia Dziecka zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej przygotowały dzieciom liczne niespodzianki.
Gry i zabawy sportowe zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Małgorzata Zielińska i Pan Michał Franczak
Wszystkim Dzieciom: i dużym, i małym życzymy zdrowia, pogody ducha i wspaniałych przyjaciół!


Dodał: AL   2022-06-02 20:34:22     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...SZKOLNY DZIEŃ DZIECKA – I TUNIEJ W ŁUCZNICTWIE SPORTOWYM
Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbył się I Turniej w Łucznictwie Sportowym o Puchar Starosty Łęczyńskiego.
To wyniki zawodów:
I miejsce - Damian Grabowiecki, uczeń kl. III Technikum Informatycznego,
II miejsce - Sebastian Wronowski, uczeń kl. III Branżowej Szkoły I Stopnia,
III miejsce - Filip Mazurkiewicz - uczeń kl. III Technikum Informatycznego.
Zwycięzcom gratulujemy!


Dodał: AL   2022-06-02 20:32:42     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...MISTRZOWIE ORTOGRAFII – II POWIATOWE DYKTANDO im. Prof. Walerego Pisarka
Parafrazuj?c s?owa Czes?awa Mi?osza, mo?na stwierdzi?: pi?kny jest polski j?zyk i niezwyci??ony. Przekonali si? o tym niew?tpliwie uczestnicy II Powiatowego Dyktanda im. profesora Walerego Pisarka, którzy 30 maja bie??cego roku zmierzyli si? z meandrami rodzimej ortografii. Po trzyletniej prawie przerwie, spowodowanej sytuacj? epidemiczn?, powrócili?my z przedsi?wzi?ciem, które nie tylko ma rozwija? ?wiadomo?? j?zykow? w?ród m?odzie?y i doros?ych, ale tak?e s?u?y? popularyzowaniu postaci najbardziej znanego wychowanka naszej Szko?y. Tekst tegorocznego dyktanda przygotowa? ksi?dz profesor Wies?aw Przyczyna – wyk?adowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw?a II w Krakowie, a w?ród pisz?cych znale?li si? uczniowie szkó? podstawowych i ponadpodstawowych powiatu ??czy?skiego, przedstawiciele placówek o?wiatowych i jednostek samorz?dowych, a tak?e osoby prywatne. Sponsorami nagród i upominków byli natomiast: Ko?o Gospody? Wiejskich w Jaszczowie oraz Starostwo Powiatowe w ??cznej.
A oto lista zwyci?zców w trzech kategoriach, którym serdecznie gratulujemy wygranej.

Kategoria – szko?y podstawowe:

I miejsce – Amelia Skrajnowska, Szko?a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bia?ce
II miejsce – Zuzanna Kasperek, Szko?a Podstawowa im. Janusza Korczaka w ?yso?ajach
III miejsce - Zuzanna Filipek, Szko?a Podstawowa im. Stanis?awa Konarskiego w Milejowie

Kategoria – szko?y ponadpodstawowe:

I miejsce – Nikola Szafran, Zespó? Szkó? im. Króla Kazimierza Jagiello?czyka w ??cznej
II miejsce - Oliwier Rudny, Zespó? Szkó? im. Króla Kazimierza Jagiello?czyka w ??cznej
III miejsce – Martyna Jab?o?ska, Zespó? Szkó? Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Kategoria – doro?li:

I miejsce – Karolina Duda
II miejsce – ksi?dz Krzysztof Kloc
III miejsce – Kamil Kulig

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj??!


Dodał: AL   2022-05-30 18:54:03     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...Współpraca naszej szkoły ze SCWEW w Podgłębokiem
Współpraca naszej szkoły ze SCWEW w Podgłębokiem

Prezentacja


Dodał: mgajowia   2022-05-25 13:45:47     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...II POWIATOWE DYKTANDO im. PROFESORA WALEREGO PISARKA
Zapraszamy na II Powiatowe Dyktando im. Prof. Walerego Pisarka w poniedziałek 30 maja 2022 roku o godzinie 9:00.
Zgłoszenia w trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli - przyjmujemy do środy 25 maja 2022 roku pod adresem : sekretariat@zs2milejow.edu.pl.
Atrakcyjne nagrody ufundowało Koło Gospodyń Wiejskich z Jaszczowa.
Dla wszystkich uczestników Dyktanda zaśpiewa zespół WITA-MINA D.
Zapraszamy serdecznie!


Dodał: AL   2022-05-23 18:12:02     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...73. ROCZNICA ŚMERCI „USKOKA”
21 maja 2022 roku to 73. rocznica śmierci Zdzisława Brońskiego ps. Uskok - uroczystość religijno - patriotyczna na cmentarzu w Kijanach.
Naszą szkołę reprezentowała Pani Wioletta Chmiel oraz uczniowie: Jakub Jaroszek, Julia Manaj, Klaudia Kierepka, Eliza Słomka i Oliwia Kuśmirek.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!


Dodał: AL   2022-05-22 13:18:28     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...KONKURS MATEMATYCZNY „WYŚCIG Z CZASEM”
20 maja 2022 roku odbył się szkolny konkurs matematyczny "Wyścig z czasem". To kolejna edycja tego wydarzenia. Uczniowie liceum i technikum rywalizowali w 10 grupach.
Konkurs składał się z części zadaniowej i wykładowo - dyskusyjnej.
Uczniowie próbowali m. in. odpowiedzieć na pytanie: Czy można zrezygnować z niektórych zagadnień matematycznych nie tracąc wiedzy praktycznej?
Uczniowie obejrzeli film w języku angielskim o zastosowaniu funkcji kwadratowej "Parabolas in real life" Sadi oraz wykład Iana Stewarta "The Mathematics of Locomotion" The Royal Institution opisujący sposoby przeniesienia obserwacji poruszania się zwierząt na język matematyczny i zastosowanie przy konstruowaniu robotów.
Konkurs zorganizowała Pani Maryla Dziki a pracę konkursowe będzie sprawdzała również Pani Agnieszka Lipińska.
Dziękujemy uczestnikom. Wyniki wkrótce ogłosimy.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!


Dodał: AL   2022-05-22 12:26:41     Komentarze(0)    Czytaj wiecej...   Idz do strony: 123  ...  636465>>
Copyright 2007 (C) by Crees
Design created by Crees
0.077083